Søk
  • Hilde Håvardsholm

Reduksjon av NOX utslipp

Oppdatert: 5. aug.

Det er spennende å lære om hvilke miljøtiltak bransjen utfører i disse tider. Og det er mye diskusjon om hvilke tiltak som fungerer og ikke. Norse Technology har mange riggkunder som stadig får nye krav om reduksjoner i utslipp og mer effektive operasjoner.

Et av tiltakene som vi jobber med nå er å redusere NOX utslipp. Det er et miljøtiltak og det viser seg at NOX utslippet blir redusert med hele 90%.

Prinsippet er at en katalysator blir installert for å rense eksosen fra dieselgenerator offshore. Før utslippet når katalysatoren blir det blandet inn urea som gjør at filteret i katalysatoren fanger opp NOX.

Filteret må tas ut og rengjøres, men for at man skal slippe å rengjøre så ofte er det montert luftdyser i katalysatoren for å blåse det rent.

Hvis man tar utgangspunkt i NOX avgiftene fra 2018 vil dette systemet være nedbetalt på 4 år. Bra for miljøet og for riggselskapet.

Ved installasjon kan man drive riggen på to av dieselgeneratorene mens installasjonen foregår på de to andre. Dermed slipper man nedetid og riggen forblir operasjonell under installasjon. Det er noen kroner og øre man sparer. For å ta det et steg videre er et annet tiltak å installere en batteripakke for å ta periodisk last av generatorene. Da kan vi kutte driften på 1-2 av 4 Diesel generatorer.

Ta gjerne kontakt med oss i NT hvis du har behov for rådgiving innen energiøkonomisering og klimatiltak.


People and Products for a green future


119 visninger0 kommentarer